Bemutatkozás

Páll István Tamás vagyok, az Energia Birodalom Kft. ügyvezetője. 30 éve foglalkozom energetikával.

Ez idő alatt az energetika számos területén szereztem gyakorlatot. Dolgoztam közigazgatásban építési hatóságnál, távhőszolgáltatásban, ESCO cégnél energiahatékonysági projekteken, energetikai multinacionális cégnél, ahol a liberalizált piacon foglalkoztam villamos-energia és földgáz értékesítéssel, kereskedelemmel. Végzettségemet tekintve épületgépész mérnök, gáztechnológus szakmérnök és mérnök-közgazdász vagyok. Emellett ingatlanvagyon-értékelő, épület energetikai tanúsító, energetikai auditor, C.E.M. (Certified Energy Manager) képesítésekkel is rendelkezem.

Az Energia Birodalom Kft-t 2011-ben alapítottam, amely műszaki, energetikai tanácsadó társaság.

Munkatársaimmal nap mint nap azon dolgozunk, hogy ügyfeleink számára olyan komplex, magas szakmai színvonalú, versenyképes szakértői, tanácsadói szolgáltalás nyújtjsunk, amelynek segítségével a legoptimálisabb energiafelhasználás és energia hatékonyság érhető el.

Az Energia Birodalom Kft. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditáló szervezet.

Cégünk energetikai auditora Sitku György, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által regisztrált energetikai auditor. Emellett óraadó oktató a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéken, valamint tanácsadó a Magyar Mérnöki Kamara ingyenes energetikai tanácsadási programjában.

Szolgáltatásaink

 • Energetikai szakreferens tevékenység gazdálkodó szervezetek
 • Kereskedelmi cégek
 • Szolgáltatók
 • Ipari cégek részére

Az energetikai szakreferens igénybevételére az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 1. § 16. pontja szerinti gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves végsőenergia-felhasználásának átlaga meghaladja:

 • § a) 400 000 kWh villamos energiát vagy
 • § b) 100 000 m3 földgázt vagy
 • § c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Energiamenedzsment, energiamonitoring

Elsősorban energetikai szakreferensi szolgáltatás igénybevételére nem kötelezett vállalkozások, állami- és önkormányzati intézmények (közintézmények) részére ajánjuk.

Szolgáltatásunk kiterjed a villamosenergia, földgáz és távhő szolgáltató társaságok által kiállított számlák vizsgálatára, illetve ügyfeleink számára energiaköltség csökkentését elősegítő tanácsadói tevékenységet végzünk. Energiafogyasztási prognózis alapján az időszakonkénti energiabeszerzéshez is nyújtunk szakmai tanácsadói támogatást.

Energia Megtakarítási Intézkedési Terv (EMIT) készítése

Közintézmények (Önkormányzatok, állami intézmények, Szakképzési Centrumok, Tankerületi Központok) számára.

Az energiahatékonysági célkitűzések elérése érdekében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény nem csak a cégek számára ír elő kötelezettségeket, hanem az EMIT elkészítésével közintézményeket is hatékonyabb energiafelhasználásra ösztönzi.

A közintézményeknek:

 • ötévente EMIT-et kell készíteniük, amelyet az elkészítés évében március 31-ig kötelesek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett online felületre feltölteni,
 • az EMIT teljesítéséről évente jelentést kell készíteniük, amit a tárgyévet követő év március 31-ig kötelesek feltölteni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett online felületre,
 • be kell bejelenteniük az épületre vagy épületrészre vonatkozó energiafogyasztási adatokat,
 • gondoskodniuk kell az épület vagy épületrész használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról, amelynek eredményeiről éves jelentésükben szintén be kell számolniuk,
 • fel kell tölteniük és változás esetén frissíteniük kell az épületre vagy épületrészre vonatkozó adatokat, energetikai tanúsítványt, energetikai auditot.

Ezen feladatok ellátásához cégünk magas színvonalon nyújt szakmai segítséget.

Energetikai audit készítése nagyvállalatok részére

 • Ipari,
 • Kereskedelmi létesítmények, és
 • Erőművek számára 

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján nagyvállalatoknak minősülő cégek számára kötelező a négy évenkénti energetikai auditálást végeztetni. Az audit dokumentáció elkészítését helyszíni bejárás alapján átfogó energetikai vizsgálat előzi meg, amelynek eredményeként energia optimalizáció és energia megtakarítási tanácsadás történik a cégvezetés számára, megtérülési számításokkal alátámasztva. Az audit dokumentáció részeként javaslatot teszünk a leginkább költséghatékony beruházási, fejlesztési lehetőségekre.

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolása (TAO igazolás)

A vállalatok a folyamatban lévő energia hatákonysági célú beruházásaik, illetve az energetikailag hatékony felújítások után is társasági adókedvezményt vehetnek igénybe.

A társasági adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a cég rendelkezzen a vonatkozó Korm. rendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy a beruházás energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolását alátámasztóan két energetikai auditot kell lefolytatni, egyet a beruházást megelőző, egyet pedig a beruházással elért állapotról. Az igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állíthatja ki az adózó kérelmére.

ISO 50001 Energia Irányítási rendszer (EgIR)

Az ISO 50001 szerinti energiairányítási rendszer egy nemzetközi szabvány, amely bármely vállalat számára segítséget ad abban, hogy az energiafogyasztását átláthatóvá, kiszámíthatóvá tegye. Eredménye energiamegtakarítás és hatékonyabb energiafogyasztás. Az ISO 50001 olyan irányítási rendszer, amelynek segítségével mérhető költségmegtakarítás mutatható ki.

Társaságunk az ISO 50001 EgIR vonatkozásában meglévő rendszereknél tanácsadói tevékenységet végez. Szakmai támogatást nyújtunk a rendszer üzemeltetéséhez, emellett a vállalatoknál végzett, ún. belső auditokkal is hozzá tudunk járulni a rendszer sikeres működtetéséhez.

A hatályos jogi szabályozás szerint amennyiben a vállalat ISO 50001 szerinti energiagazdálkodási rendszert működtet a teljes szervezete vonatkozásában, ezzel mentesül a nagyvállalati energetikai audit teljesítésének kötelezettség alól.

Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR)

 • Energetikai auditok készítése
 • Energiamegtakarítások hitelesítése
 • Hitelesített energiamegtakarítások (HEM) értékesítésében való részvétel

Magyarországon a Nemzeti Energia- és Klímaterv végrehajtása érdekében 2021. január 1-jétől egy új szakpolitikai eszköz, az EU-s energiahatékonysági irányelv szerinti ún. energiahatékonysági kötelezettségi rendszer került bevezetésre. Ezt a rendszert 16 tagállam már sikerrel alkalmazza Európában.

E rendszer lényege, hogy a jogszabály szerinti kötelezetteknek olyan programokat kell bevezetniük, és olyan intézkedéseket kell tenniük, amelynek során igazolt energiamegtakarítás keletkezik. A kötelezettségi rendszer kedvezményezettjei a hazai vállalati és lakossági végfogyasztók lesznek.

Cégünk segítséget nyújt az ingatlanokkal kapcsolatos energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokat követően az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer keretében kimutatható energiamegtakarítások elszámolásához szükséges dokumentációk és igazolások elkészítésében, elvégzi az energiamegtakarítás hitelesÍtését (HEM), illetve segítséget nyújt a HEM értékesítésében is ügyfeleink számára.

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásoknak az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer keretében elszámolható energiamegtakarítások (GJ/év) mértékegység alapján történik.

Energiabeszerzési tenderek lebonyolítása

 • Teljeskörű villamos-energia – és földgáz beszerzések lebonyolítása, közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása

Az energiaipari értékesítési konstrukciók jelentősen megváltoztak a villamos-energia és földgáz vonatkozásában egyaránt. A korábbi fix áras konstrukciók olyan árképletes rendszerekké alakultak át, amelyeket meglehetősen nehéz átlátni, értelmezni.

Megfelelő szakértelem nélkül rendkívül nehéz meghatározni, hogy a vállalatok számára melyik konstrukció, illetve ármodell a kedvező, milyen mértékben tudják kihasználni az energia tőzsde adta lehetőségeket, hogyan tudják kezelni a kockázatokat.

Szolgáltatásunk hatékony segítséget nyújt ügyfeleinknek az éves villamosenergia vagy földgáz beszerzéseik optimalizálásában, egy független beszerzési tanácsadó csapat támogatásával. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó közreműködésével a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatását biztosítjuk, átvállalva az ajánlatkérő közbeszerzési adminisztrációval járó valamennyi terhét.

Épületek energetikai tanúsítványainak elkészítése

 • Lakások
 • Családi házak
 • Irodaházak
 • Szállodák
 • Ipari ingatlanok

Az energetikai tanúsítvány egy olyan közokirat, energetikai „bizonyítvány”, amely megmutatja, hogy az adott építmény energiafelhasználás szempontjából mennyire takarékos, illetve milyen energetikai korszerűsítéssel lehet a besorolási értéket javítani.

Az energetikai tanúsítvány alapvető célja, hogy az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló hatályos jogszabályi rendelkezés szerint előírt részletes számítási módszertan alapján értékelje az épület fajlagos összesített energetikai követelményértékét. Az értékelés eredményéről a tanúsító az épület energetikai szempontú minősítésére hiteles tanúsítványt állít ki. A tanúsítás teljeskörűen dokumentált és az Országos Építésügyi Nyilvántartás számára részletesen jelentett. A tanúsítás javaslatainak célja egy olyan intézkedési lehetőség kialakítása, amelyek megvalósításával az épület energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények tanúsítás szempontjából teljesíthetők lesznek (és nagy valószínűséggel megtérülnek).

Ingatlanforgalmi értékbecslés, ingatlanvagyon értékelés

 • Lakás
 • Családi ház
 • Irodaház
 • Ipari csarnok

Ingatlan értékbecslés kapcsán a következő tevékenységeket végezzük:

 • Lakás forgalmi értékbecslés;
 • Telek forgalmi értékbecslés.

Ingatlanvagyon-értékelés kapcsán a következő tevékenységeket végezzük:

 • Családi ház ingatlanvagyon-értékelés;
 • Társasház ingatlanvagyon-értékelés;
 • Kereskedelmi épület ingatlanvagyon-értékelés;
 • Gyár, üzem, műhely ingatlanvagyon-értékelés;
 • Intézmény ingatlanvagyon-értékelés.

Az ingatlan piaci értéke Európai Értékelési Szabvány (EVS) szerint kerül megállapításra.

Az ingatlan adásvételi, hagyatéki eljárásnál, vagyonmegosztási eljárás során a forgalmi érték meghatározásához jelentős támpontot az értékbecslés, ugyanakkor egyes hatósági eljárások mellőzhetetlen kelléke.

Az Energia Birodalom Kft. az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:

 • Energetikai audit készítésére vonatkozó MEKH regisztráció.

Névjegyzéki jelölés: EASZ-01-12/2016. Energetikai auditor: Sitku György

 • Energetikai szakreferens tevékenység folytatására vonatkozó MEKH regisztráció.

Névjegyzéki jelölés: ESZSZ-6/2019. Energetikai szakreferens: Páll István Tamás

 • EgIR belső auditor – TRIC/20/00741 – Sitku György
 • Épület energetikai tanúsítás

Épület energetikai tanúsító: Páll István Tamás – Magyar Mérnöki Kamara: TÉ 01-50668

 • Ingatlan értékbecslés, vagyonértékelés

Energia Birodalom Kft. nyilvántartási száma: C00872/2013.
Ingatlan értékbecslő: Páll István Tamás, engedély száma: 06732/2013

 

Számoljon velünk!

Telefon

+36 30 792 6852
+36 30 625 6717

Cím

1025 BUDAPEST, BERKENYE U. 2/B. 1/5.

Email

info@energiabirodalom.hu
energiabirodalom@gmail.com

Adatkezelési tájékoztató